Labels

Friday 6 May 2016

मनोरन्जनको साधन बागमती घाटVDO गेम पनि येही मलाई फनपार्क पनि येही .... बागमती घाट किनार मा २ दिदि बहिनि रमाउदै ....
(Archived: Feb 3, 2014
Bagmati Bridge, Lalitpur Nepal)